หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป มอเตอร์ไซต์

หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป มอเตอร์ไซต์

หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป มอเตอร์ไซต์
หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป มอเตอร์ไซต์

สาเหตุมาจาก รถสตาร์ทไม่ค่อยติด เพราะว่าเขี้ยวหัวเทียน สึก หรือ ไกล้บอด

 

หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป มอเตอร์ไซต์

ตอนขันหัวเทียนเข้า รู้สึกได้ว่ามัน หยุ่นๆมือ ไม่ได้ขันปีนเกลียวด้วย เหมือนมันจะไม่แน่น

Save Up to 70% Off See More...
หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป มอเตอร์ไซต์
หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป มอเตอร์ไซต์

หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป มอเตอร์ไซต์

พอขันต่ออีกครึ่งรอบเท่านั้น ขาดคามือ เรียบร้อย ร ร จีน

หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป
หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป

 

หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป มอเตอร์ไซต์

ส่วนวิธีเอาออก กรณีนี้ เป็นความโชคี ที่หัวเทียน ขาดคา มันไม่แน่นมาก เลยเอาไขควงปากแบน ที่แหย่เข้าพอดีรู หัวเทียนที่ขาด แล้วเคาะเบาๆ ให้พอแน่น แล้วค่อยๆ ขันออกมา ถ้าเอาไม่ออก ก็ต้องรื้อ ฝาสูป หรือ เอาไปให้ร้าน ซ่อ มอเตอร์ไซต์ทำ

 

หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป มอเตอร์ไซต์

หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป มอเตอร์ไซต์
หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป มอเตอร์ไซต์

 

หัวเทียน ขาด คา ฝาสูป มอเตอร์ไซต์

Leave a Reply

Name *
Email *
Website