เปลี่ยนให้หมด ท่อน้ำ แป็บน้ำ Dmax 3.0 VGS 4JJ1 Cab 4 – 4×4

เปลี่ยน ท่อน้ำ แป็บน้ำ Dmax 3.0 VGS 4JJ1 เหตุมาจาก น้ำในหม้อน้ำ เป็นสนิม สังเกตุได้จากสีของน้ำ ใน หม้อพักน้ำ จะออกเป็นสี ส้มๆ แดงๆ อย่านิ่งนอนใจ ที่เห็นคราบน้ำมันนั้น ไม่มีอะไร เอาน้ำมันมาทาไว้เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นอะไหล่ทดแทนได้   เปลี่ยน ท่อน้ำ แป็บน้ำ Dmax 3.0 VGS 4JJ1 ถ้าเห็น สีของน้ำหม้อเปลี่ยนไปจากเดิม ให้รีบตรวจเช็ค หรือ ลองถ่ายน้ำหม้อน้ำดู   เปลี่ยน ท่อน้ำ แป็บน้ำ Dmax 3.0 VGS 4JJ1 ของรถคันนี้รั่วจาก แป็บน้ำ ใหญ่ ข้างเครื่อง รั่วตรงปลายที่ต่อเข้ากับข้างเสื้อสูบ สนิมกินบริเวณขอบปากท่อ ทำไห้น้ำหม้อน้ำรั่วออก เมื่อเครื่องร้อน หรือเข็มความร้อนอยู่ตรงกลาง เปลี่ยน ท่อน้ำ แป็บน้ำ Dmax 3.0 […]

EUR/USD FOREX graphs, analysis 2017-4-26

EUR/USD FOREX graphs, analysis 2017-4-26 EUR/USD FOREX graphs, analysis 2017-4-26 EU down to close the GAP was already home to forgive. Hi when it’s time to drag wankraf enough! “but dragging the graph‘shorizontal swing!” also does not fall off and go for a trend graph, today is, however, available from graph analysis today at all. […]

Theresa May’s Brexit speech

Theresa May’s Brexit speech Speech by Theresa May, Lancaster House, 17 January 2017 Theresa May’s Brexit speech A little over six months ago, the British people voted for change. They voted to shape a brighter future for our country. They voted to leave the European Union and embrace the world. Theresa May’s Brexit speech And they did […]

FOREX EUR-USD 2017-1-16

FOREX EUR-USD 2017-1-16 Hi, last week, then traded playful enough! “could be the abyss?, DOI, but will likely close the profit together. For this morning is also sited Amata Eternal Doom nganngok flower UK news release distribution News May Hello from the British Prime Minister, Mrs. Theresa! Talk about the Union out of the euro […]